Địa chỉ: Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Khúc Xuyên

Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh